Zaradi vladnih ukrepov povezanih s COVID-19 in s tem povezanimi omejitvami združevanja, zaradi česar je na podlagi odredbe Vlade Republike Slovenije onemogočeno zbiranje več kot 10 oseb na javnem ali zasebnem kraju, Upravni odbor ASK Branik preklicuje sklicano skupščino za 10. 10. 2020 ob 10. uri.

Organom ASK Branik se do razmer, ki bodo dovoljevale sklic skupščine društva, izredno podaljša mandat in se jim v zvezi s tem naloži nadaljnje delovanje.

Nov termin skupščine bo razpisan takoj, ko bodo razmere to dopuščale.