Učitelj pripravnik

Tečaj je namenjen smučarjem, ki želijo postati učitelji smučanja, vendar še ne izpolnjujejo pogojev za pristop na tečaj za strokovnega delavca v športu 1. stopnje. Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju alpskega smučanja. Z nazivom bodo lahko sodelovali kot pomočniki oz. pod nadzorom izkušenejših strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti – kot pomočniki pri vadbi oz. pri učenju skupin na začetni ravni.
Tečaj bo potekal s prvim delom tečaja za učitelje smučanja. V popoldanskem času se bomo posvetili seznanjanju z teoretičnimi vsebinami, videoanalizi našega smučanja,…

Zadnji del tečaja bo smučarsko znanje ocenila izpitna komisija ZUTS. Kandidati so ocenjeni z OPRAVIL ali NEOPRAVIL. Kandidati, ki bodo pokazali zadostno smučarsko znanje prejmejo naziv Učitelj alpskega smučanja – pripravnik in s tem pridobijo licenco ZUTS. Učitelji smučanja pripravniki bodo lahko poučevali smučanje pod vodstvom mentorja. Kandidati, ki bodo uspešno končali tečaj, bodo lahko v roku 3 let pristopili direktno k drugemu delu tečaja za učitelje alpskega smučanja. V kolikor k drugem delu tečaja ne pristopijo, kandidatom naziv učitelj – pripravnik preneha.

 

TERMIN

26. – 30.12.2021

 

CENA VKLJUČUJE

– Delo na snegu pod vodstvom demostratorja
– Snemanje in videoanalize
– Teoretična predavanja – specialni del
– Vsa potrebna strokovna literatura (Naše smučine in Smučanje je igra)
– Praktičen izpit
– Organizacija in izvedba tečaja
– Pomoč pri koordinaciji in postopku zaključka usposabljanja

 

CENA NE VKLJUČUJE:

– Smučarska karta
– Stroški nastanitev ali prevoza na tečaj
– Prehrana

 

PRISTOPNI POGOJI:

– Izpolnjena spletna prijavnica
– Kandidat mora biti v letu prijave star najmanj 16 let (pogoj za pristop v sezoni 2021-2022 je letnik 2005)
– Osvojeno ustrezno znanje osnov smučarske tehnike
– Kopija osebnega dokumenta, ki jo ob prijavi posredujete na dora@smucam.se

 

POGOJI DOKONČANJA:

– Prisotnost na teoretičnem delu specialnih vsebin (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku) – 80%
– Prisotnost na praktičnem delu (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku) – 80%
– Opravljen praktičen izpit pred izpitno komisijo (član DIK in demonstrator)

 

OBSEG TEČAJA:

– Delo na snegu in videoanalize pod vodstvom demonstratorja – 5 dni
– Teoretične vsebine specialnega dela – 5 dni
– Praktični del izpita

Predavanja splošnih teoretičnih vsebin del, pisni del splošnih teoretičnih vsebin in praktični izpiti potekajo v organizaciji ZUTS (https://www.sloski.si/ZUTS/Kadrovski-tecaji).

 

POGOJI NAPREDOVANJA:

Program usposabljanja omogoča možnost priznavanja polovice opravljenih obveznosti za pridobitev strokovnega naziva Športno treniranje – Alpsko smučanje – prva stopnja (Učitelj alpskega smučanje 1. stopnje).
Kandidati morajo dokončati progam usposabljanja Učitelj alpskega smučanja 1. stopnje (Strokovni delavec 1 – alpsko smučanje) v roku 3 let po pridobljenem nazivu Učitelj-pripravnik alpskega smučanja.

Podrobnosti programa najdete na https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/Programi_usposabljanja/PROGRAM_ALPSKO_SMUCANJE_pripravnik.pdf
Vse aktivnosti morajo biti izvedene skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja pri ZUTS Slovenije.

Pridržujemo si pravico do spremembe datuma izvedbe razpisanega tečaja zaradi višje sile (epidemija), vremenskih ali tehničnih sprememb ter števila prijav.

CENA

Cena z ddv je 450,00 €
Plačilo je potrebno izvesti pred pričetkom tečaja, po plačilnem nalogu, ki ga izda izvajalec.
V primeru premajhnega števila prijav vas obvestimo 7 dni pred pričetkom tečaja, ko bo znano končno število prijavljenih. V kolikor se tečaj odpove, vam povrnemo 100% nakazanih sredstev.

LOKACIJA

Mariborsko ali Areško Pohorje

NASLOV

Alpski smučarski klub Branik Maribor
Mladinska ulica 29
SI-2000 Maribor
Slovenija

KONTAKT

+ 386 (0)2 220 88 31
Splošne informacije in prijava na tekme: info@ask-branik.si
Alpski tekmovalni šport: bojana.gostencnik@ask-branik.si
Informacije za tekme: race@ask-branik.si
Pravno obvestilo - avtorske pravice in uporaba vsebin