PRIJAVNICA POČITNIŠKI TEČAJI

Komplet vsebuje: Smuči, smučarske čevlje, čelado in palice (pri stopnjah znanja 3, 4 in 5)
V primeru izposoje opreme.
V primeru izposoje opreme.
V primeru izposoje opreme.
V primeru izposoje opreme.
Dovoljujem, da Alpski smučarski klub Branik Maribor, v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) obdeluje, zbira, ureja, shranjuje in objavlja osebne podatke mojega otroka, ki v letu 2022/2023 obiskuje šolo smučanja. Alpski smučarski klub Branik Maribor lahko osebne podatke o otroku obdeluje v spodaj navedene namene: sodelovanje na tekmovanjih, objava rezultatov tekmovanja, fotografiranje in snemanje otrok za predstavitev dela v šoli pri učnem procesu in izven učnega procesa, objava podatkov, fotografij, videoposnetkov, zvočnih posnetkov v prostorih smučarske šole, na spletni strani kluba in smučarske šole, v sredstvih javnega obveščanja (Časopis, TV, radio), v predstavitvenih publikacijah kluba in smučarske šole, kot trajne dokumente v arhivu. Alpski smučarski klub Branik Maribor izjavlja, da bo javno predstavil samo podatke, ki po naravi, vsebini in namenu ne posegajo v zasebnost posameznika. Soglasje staršev velja do pisnega preklica soglasja.

NASLOV

Alpski smučarski klub Branik Maribor
Mladinska ulica 29
SI-2000 Maribor
Slovenija

KONTAKT

+ 386 (0)2 220 88 31
Splošne informacije in prijava na tekme: info@ask-branik.si
Alpski tekmovalni šport: bojana.gostencnik@ask-branik.si
Informacije za tekme: race@ask-branik.si
Pravno obvestilo - avtorske pravice in uporaba vsebin