Poslanstvo Alpskega smučarskega kluba Branik Maribor je, da na našem Bregu – Pohorju, deluje zdrav in močan Alpski smučarski klub Branik, ki bo namenjen predvsem popularizaciji smučanja med mladino – od tistih, ki se želijo voziti po otroškem poligonu, do tistih, ki imajo ambicije tekmovati na olimpijadi.

Delovanje kluba je usmerjeno predvsem v razvoj smučarskega in tekmovalnega športa, naša naloga je zagovaljati vzpodbudno okolje za razvoj mladih smučarjev, ki bodo lahko dali zdravo osnovo za tekmovalni šport na najviših tekmovanjih regijskega, državnega in tudi svetovnega ranga, kot tudi skrbeti za strokovni razvoj kadrov in panoge.

AS klub Branik Maribor ima pod svojim oklriljem tri ključne stebre delovanja. Kot prvi in osnovni je Alpski tekmovalni šport, kateri se ukvarja z vzgojo in razvojem bodočih vrhunskih športnikov. Osnova za delovanje prvega stebra je Smučarska šola Pohorje, ki pa v različnih programih (Celoletna Alpska šola smučanja, Tečaji za predšolske in osnovnošolske otroke in Hotelska šola), skrbi predvsem za prve korake na smučkah, za popularizacijo smučanja v najširšem pomenu, ter za razvoj bodočih kadrov za poučevanje smučanja. Kot tretji, in širše gledano najpomembnejši steber kluba pa je vsekakor organizacija tekmovanj za ženski svetovni pokal za Zlato lisico.

Tekmovalni program zajema tekmovalce v kategorijah U-8, U-10, U-12, U-14 in U-16, ter reprezentante v mladinskih in članskih ekipah v tekmovanjih FIS, tekmovanjih evropskega pokala, kot tudi v svetovnem pokalu.
Trenersko ekipo sestavljajo priznani strokovnjaki, starejši, izkušeni trenerji, ki predajajo svoje znanje mlajšim genaracijam in mladi, zagnani strokovnjaki, pomembni akterji na področju smučarskega športa.

Osnovna aktivnost Smučarske šola Pohorje je vsekakor Celoletna Alpska šola smučanja in deskanja, ki je namenjena otrokom in mladostnikom od 3 do 15 leta starosti. Po okriljem Celoletne Alpske šole želimo pri otrocih celo leto razvijati različne športne veščine, seveda s poudarkom, da tekom zimskih mesecev maksimalno izkoristimo domače smučišče na Mariborskem Pohorju. V jesenskih in spomladanskih mesecih pa nam tako Pohorje kot ostala okolica in infrastruktura omogoča zelo pestro kondicijsko vadbo. Za tiste manj vnete smučarje, ki želijo v krajšem časovnem obdobju osvojiti smučarske osnove, pa so namenjeni tečaji za predšolsko in osnovnošolsko mladino.

Kot ključno in seveda mednarodo gledano najbolj pomembno dejavnost kluba pa izpostavljamo organizacijo tekmovanj. Pri tem je vsako leto ključni dogodek tekme za ženski svetovni pokal – Zlata lisica. Več kot 50. letna tradicija in velika vloga Branikovcev med organizatorji tekem za svetovni pokal na globalnem nivoju od nas zahteva veliko odgovornost. Seveda je osnova za to, da lahko organiziramo tekme svetovnega pokala, tudi to, da organiziramo tako otroške tekme na regionalnem in državnem nivoju, kot tudi mednarodna mladinska FIS tekmovanja.

Da pa razmišljamo dolgoročno, kaže tudi postavljena vizija, ki smo jo postavili ob začetku delovanja AS klub Branik Maribor:

Zagotoviti ogrodje Slovenske reprezentance v Alpskem smučanju v olimpijskem ciklusu 2026-2030 s strani AS klub Branik Maribor, pri čemer ni tako skrita želja, da v tem obdobju osvojimo tudi olimpijsko medaljo.
Na nacionalnem nivoju pa želimo v tem obodbju osvojiti vsaj 7 naslovov najuspešnejši Alpski smučarski klub v Sloveniji, pri čemer mora klub od leta 2019 naprej konstantno zagotavljati standardno tekmovalko v ženski A-ekipi na vrhunsko organizirani domači tekmi svetovnega pokala – Zlati lisici.

OSEBNA IZKAZNICA

Alpski Smučarski klub Branik Maribor
Mladinska ulica 29
2000 Maribor
ID za DDV: SI43084052
Matična št: 4067851000
TRR:
SI56 0451 5000 2412 995 (NKBM)
SI56 0287 8026 2093 047 (NLB)
SI56 3400 0101 5350 968 (Sparkasse)
Zastopnik: Gregor Lednik

ORGANI KLUBA

Alpski smučarski klub Branik Maribor je pravno organizacijsko organiziran kot društvo. Skladno s statutom ima naslednje organe:

UPRAVNI ODBOR
• Gregor Lednik, predsednik UO;
• Trivo Krempl, podpredsednik
• Rok Toplak, predstavnik trenerjev
• Dora Skorobrijin, predstavnica smučarske šole
• Izvoljeni člani:
– Boštjan Tancer
– Igor Zupančič
– Jernej Pregrad
– Mitja Šeško
– Peter Pezdiček
– Iztok Snežič

NADZORNI ODBOR
• Andrej Bauman, predsednik;
• Maksimilijan Muhič, član
• Klemen Grgič, član

STROKOVNI SVET
1. Bojana Gostenčnik – vodja ATŠ
2. Rok Toplak
3. Mitja Dragšič
4. Domen Jaunik
5. Filip Gartner
6. Matjaž Voršič
7. Jan Breznik
8. Dora Skorobrijin

TEHNIČNO TEKMOVALNI ODBOR
1. Rok Toplak – vodja odbora
2. Bojana Gostenčnik – vodja strokovnega sveta
3. Filip Gartner
4. Peter Pezdiček
5. Roman Domjan
6. Bojan Perko
7. Mitja Dragšič
8. Domen Jaunik

DISCIPLINSKA KOMISIJA
1. Peter Pezdiček – predsednik
2. Maksimilijan Muhič
3. Bojan Perko
4. Boštjan Tancer

Zgodovina smučanja v Mariboru

Začetki smučanja v Mariboru so povezani z razvojem Smučarskega kluba Branik. Le-ti segajo daleč nazaj, v leto 1919, ko je bil ustanovljen 1. SKK Maribor. Kasneje leta 1922 SSK dobi sekcijo za zimske športe in štiri leta po tem 1926 organizira prvo smučarsko tekmovanje. Po prvi svetovni vojni je bilo leta 1945 kot naslednik 1. SSK Maribor ustanovljeno Fizkulturno društvo Maribor, leta 1949 pa je smučarska sekcija prerasla v smučarski klub Polet. V tem času sta se kot tekmovalca na nacionalni in mednarodni ravni uveljavila Franci Čop in Dušan Senčar. Franci Čop je leta 1936 in 1948 na olimpijskih igrah dosegel 25. in 36 mesto.

SK polet se je 1951. leta preimenoval v SK Branik, ki mu je prvi predsedoval Viktor Purkeljc. Mariborski smučarji so dosegali vrhunske rezultate doma in v tujini ter se uvrščali v sam vrh Jugoslovanskega smučanja. SK Branik je tako postal eden najmočnejših klubov v Jugoslaviji, ki je domov prinašal številne medalje z najrazličnejših prvenstev. V zgodnjih letih tega desetletja so bili najbolj vidni tekmovalci Ivan in Jože Sevčnikar ter Dušan Šober. Vodenje kluba je leta 1954 prevzel Mirko Sitar, klub pa je imel v tem času ob sekciji za alpsko smučanje še tekaško sekcijo in sekcijo za skoke. Po samo dveh letih vodenja, je vajeti kluba prevzel Dušan Senčar, ki je klub vodil vse do leta 1999. SK Branik je v tem času že organiziral tekme mednarodnega ranga, na eni izmed tekem na Ribniški koči leta 1960, pa je tekmoval tudi kasnejši trikratni olimpijski zmagovalec Jean Claude Killy.S tem tekmovanjem je bil položen temelj za kasnejšo organizacijo tekmovanj FIS B za moške in FIS A za ženske.

V zgodnjih šestdesetih letih je pod okriljem SK Branik začel svoje delovanja v alpskem smučanju Tone Vogrinec. V tem obdobju se je klub tudi odločil za specializacijo v alpske discipline, tekaški in skakalni del pa je prevzel ŽŠD Maribor. V tem obdobju sta bila ob Vogrincu prav tako uspešna tekmovalca Gert Dogša in Mirko Klinar. Leta 1964 je SK Branik postal eden najmočnejših klubov v Jugoslaviji. Sicer pa je to leto zelo pomembno za zgodovino alpskega smučanja – tega leta se je namreč kot trener pridružil Filip Gartner. Na tem mestu je ostal vse do leta 1978. V naslednjih letih so se uspehi vrstili eden za drugim, na površje pa so prodirali naslednji smučarji: Jože Gazvoda, Dušan Jaunik, Jože Sevčnikar, Gorazd Bedrač, Herbert Jurič, Andrej Rečnik, Milenka Pirnat in Draga Žuraj. Kot drugi Slovenec za Francijem Čopom pa je na olimpijskih igrah v Grenoblu leta 1968, tekmoval Jože Gazvoda, takrat najboljši smukač v Jugoslaviji, za njim pa leta 1976 v Innsbrucku Andrej Kozelj.

Sicer je klub v sedemdesetih letih ponovno blestel in vsako leto se je število medalj in naslovov merilo v desetinah. Samo leta 1974 so »branikovci« osvojili 21 odličij in je bil to ponovno najuspešnejši klub v Jugoslaviji. V tem desetletju so nova imena Igor Popenko, Uroš Mencinger, Vojko Zavrl, Jožica Črešnar, Manja Koklič, Tjaša Klajnšček in Tone Kozelj, koncem sedemdesetih pa sta se pridružila Pleteršek in Peter Sitar. Konec tega desetletja je bila v SK Branik ustanovljena tudi sekcija za akrobatsko smučanje.

Tako kot predhodna desetletja, so bila tudi osemdeseta zelo uspešna. Najprej je pomembno poudariti, da so v teh letih na odgovornih in ključnih mestih v strokovnem vodstvu Smučarske zveze Jugoslavije delovali prav »branikovci« – Dušan Senčar, Tone Vogrinec in Filip Gartner. Na reprezentančnih trenerskih mestih so bili Matjaž Kranjc, Herbert Jurič, Stojan Puhalj in Jože Gazvoda. Klubski trenerji (Jaunik, Igor Popenko, Planinšec ob pomoči Debevca, Sevčnikarja, Šegule, Boruta Popenka, Korošakove, Strugerja in Merceve) pa so v teh letih vzgojili naslednje uspešne smučarje: Tjaša Klajnšček, Janez Pleteršek, Bojana Dornik, Stojan Puhalj, Tomaž Jemc, Urban Planinšek, Andreja Potisk, Andreja Rojs, Matej Lunežnik, Niko Pauko, Mitja Tratnik, Janez Slivnik, Jan Matrljan, Aleš Škrubej, Peter Pen in Katja Koren.

Ob koncu devetdesetih, natančno 1999 se je iz mesta predsednika SK Branik po 43 letih uspešnega vodenja umaknil Dušan Senčar in vodenje kluba predal Gorazdu Bedraču. V obdobju samostojne Slovenije je SK Branik prevzel tudi vlogo upravljavca smučišč na Pohorju, kasneje pa je to vlogo prevzel Športni center Pohorje. Žal je klub zaradi finančnih povezav s ŠC Pohorje leta 2016 končal v stečaju. Tako je na pogorišču starega kluba, pod vodstvom zadnjega predsednika Boštjana Tancer-ja, nastal novi klub – AS klub Branik Maribor. V tem zelo stresnem obdobju za delovanje Mariborskega Pohorja je upravljanje naprav in smučišč prevzelo Javno komunalno podjetje Marprom.

Eden največjih preteklih uspehov mariborskega smučanja je zagotovo bronasta kolajna Katje Koren v slalomu na olimpijskih igrah leta 1994 v Lillehammerju. Na teh igrah je nastopil tudi Miran Rauter. Ne smemo pa pozabiti tudi na tekmovalce svetovnega pokala, ki so nastopili na olimpijskih igrah štiri leta kasneje v Naganu – Peter Pen, Rene Mlekuž in Drago Grubelnik. Med zadnjimi tekmovalci, ki so že prenehali s smučanjem in so dosegali vidne rezultate v svetovnem pokalu velja omeniti še Mitjo Dragšič-a, ki je danes aktiven odgovorni trener AS klub Branik Maribor.
Današnji še aktivni smučarji, ki so bili vzgojeni v Mariboru in zastopajo slovenske barve pa so Ilka Štuhec, Klemen Kosi in Boštjan Kline. Med tekmovalci prostega sloga pa sta aktivna tekmovalca Filip Flisar in Blaž Ogorevc.

Smučarska šola Pohorje je nedvomno eden od produktov, mimo katerega nikakor ne moremo ko govorimo o zgodovini, razvoju in uspehih smučanja v Mariboru. Zamisel o organiziranem učenju smučanja v okviru SK Branik je zelo stara, začetki pa segajo v leto 1955. Leta 1965 pa organizirani smučarski tečaji prerastejo v prvo organizirano smučarsko šolo s posebnim pravilnikom in organizacijo, ki uspešno deluje še sedaj. Dejavnosti Smučarske šole Pohorje so organizacija celoletne alpske šole smučanja, tečajev za predšolske otroke, osnovnošolskih tečajev, tečajev za hotelske goste, mednarodnih smučarskih tekmovanj, sindikalnih smučarskih tekmovanj ter pomoč pri organizaciji svetovnega pokala – Zlate Lisice.

Snežni stadion je točka, po kateri je zaslovelo predvsem prizorišče tekem za svetovni pokal. Na tem mestu je cilj na najnižji nadmorski višini, tako rekoč sredi univerzitetnega mesta z več kot 100.000 prebivalci. Prvi snežni top je v Maribor pripeljal Franci Čop, deset let zatem pa se je začela načrtna izgradnja snežnega stadiona, v naslednjih desetletjih pa je bil na Mariborskem in Areškem Pohorju zgrajen celovit sistem zasneževanja smučarskih prog.

Med najpomembnejši imeni zagotovo sodita Franci Čop in Dušan Senčar, ki sta bila desetletja zaslužna za uspešnost in napredek kluba. Slednji je tudi oče Zlate Lisice, ki jo je skupaj s Čopom in Marjanom Kožuhom prvič organiziral v Mariboru leta 1964 in danes že več kot 50 let ponosno uvršča Slovenijo med odlične organizatorje smučarskih tekmovanj. SK Branik je skozi več desetletij od sedemdesetih let naprej konstantno med najuspešnejšimi klubi v Jugoslaviji in kasneje v Sloveniji. »Imeli smo idejo, željo in voljo, da pripeljemo najboljše smučarke na svetu v Maribor, seveda pa si nismo mislili, kako veliko in pomembno tekmovanje bo iz tega nastalo. Toda saj takrat še ni bilo niti svetovnega pokala«, se je spominjal teh začetkov Dušan Senčar.

POHORSKI CAR

Pohorski car je prava Pohorska posebnost.
Vladavina Pohorskih carjev se je začela daljnjega leta 1963, ki deluje po strogih pravilih oziroma zakonih, ki so jih sprejeli prvi carji.
Tradicija se nadaljuje vse do današnjih dni, in prav je, da to posebnost in unikatnost ohranimo tudi v prihodnje.

Izbor carja je vsakoletni tradicionalni dogodek, ki poteka v času pusta. Takrat po strogih, vnaprej določenih pravilih, ki veljajo že od leta 1963, poteka izbor novega pohorskega carja in predaja carske oblasti.

Dogodek je pomemben tako iz vidika ohranjanja tradicije in unikatnega izročila, kot tudi z vidika tkanja še trdnejše vezi med člani kluba.

Pred razglasitvijo novega Pohorskega carja potekajo različne športne igre – paralelni slalom na šaljivem poligonu, tekma s poki ter druge igre na snegu, v katere so vključeni tekmovalci, njihovi starši, ter vsi člani kluba.

Seveda se prireditve udeležimo namaskirani in prešerne volje, ter tako tudi zaploskamo novoizvoljenemu carju, ki svojim podložnikom ob izvolitvi, po strogih pravilih izbora novega carja, dolguje darilo in obljubo, kar bo uresničil v času svojega mandata.

NASLOV

Alpski smučarski klub Branik Maribor
Mladinska ulica 29
SI-2000 Maribor
Slovenija

KONTAKT

+ 386 (0)2 220 88 31
Splošne informacije in prijava na tekme: info@ask-branik.si
Alpski tekmovalni šport: bojana.gostencnik@ask-branik.si
Informacije za tekme: race@ask-branik.si
Pravno obvestilo - avtorske pravice in uporaba vsebin