Vsa gradiva (vsebina spletnih strani, dokumenti, logotipi, teksti, slikovno gradivo, …) na spletni strani www.ask-branik.si so avtorsko zaščitena, zato njihova uporaba izven spletne strani NI dovoljena, oziroma je dovoljena le s soglasjem upravitelja/lastnika spletnih strani.
Brez pisnega dovoljenja upravitelja/lastnika spletne strani www.ask-branik.si je prepovedano prodajati reproducirati, spreminjati, distributirati ali kakorkoli drugače uporabiti katerikoli del ali celoto spletne strani www.ask-branik.si.

FOTOGRAFIJE IN VIDEO MATERIALI

Vse fotografije na spletni strani www.ask-branik.si so last ASK Branik Maribor ali pa so zanje od avtorjev pridobljene ustrezne pravice za njihovo uporabo.

Uporaba fotografij je dovoljena zgolj in izključno za osebno uporabo (za ozadja za zaslon, ohranjevalnike zaslona, spletne strani, elektronske dokumente, tiskanje na papir, seminarska dela, pedagoške namene…). V vseh dokumentih je potrebno navesti točen spletni naslov, od koder ste fotografijo vzeli www.ask-branik.si oziroma povezavo do ustrezne podstrani.

Pri uporabi fotografij na internetu postavite na strani povezavo na spletno stran www.ask-branik.si, oziroma povezavo do ustrezne podstrani.

Za uporabo fotografij, videomateriala in vsebin v komercialne namene (velja tudi za neprofitne organizacije) predhodno kontaktirajte ASK Branik Maribor, da se dogovorimo o načinu sodelovanja.
Za komercialne namene šteje vse, kar se ne navezuje na osebno uporabo, torej objava fotografij in materialov na marketinških materialh, v publikacijah, na plakatih,flyarjih, v vseh vrstah dokumentov (elektronskih, tiskanih, spletnih,…), objava v medijih, na družabnih omrežjih, …

Prepovedana je vsakršna reprodukcija tekstovnega, fotografskega in video materiala, distribucija ali kakršnakoli uporaba fotografij ali vsebin v pridobitne namene (prodaja fotografij tretjim osebam,…).

Za podrobnejše informacije in soglasja se obrnite na bojana.gostencnik@ask-branik.si